KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ARALIK

Eskişehir İli, Günyüzü İlçesi, Gümüşkonak Mahallesinde, tapunun 5216 parselinde yer alan, Eudoxias-Germa Antik Kenti 11. (İki) Derece Arkeolojik Sit sınırlan içerisinde kalan Gümüşkonak Mahallesi Merkez Camii'nin tesciline ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10229 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Demirci Mahallesinde, özel mülkiyete ait, tapunun 450 ada, 14 parselinde kayıtlı............ 16.12.2021 tarihli ve 10219 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi, Örencik Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Çukurçam Mevki Yamaç Yerleşimi" adıyla tesciline ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10205 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi, Bardakçı mahallesi sınırlan içerisinde tespit edilen alanın "Bardakçı Höyük" adıyla tashih edildiği şekliyle tesciline ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10207 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi, Göknebi mahallesi, Sazak Mevkiinde tespit edilen alanın "Sazak Mevki Yamaç Yerleşimi" adıyla tesciline ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10206 satılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi, Ayvalı köyü, sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Ayvalı Tümülüsü-2" adıyla tesciline ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10212 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi, Arslanbeyli Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Adatepe Tepe Yerleşimi" adıyla tesciline ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10204 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi, Ayvalı köyü, sınırlan içerisinde tespit edilen alanın "Ayvalı Tümülüsü-1" adıyla tesciline ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10211 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Beşsaray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tescilli Akçaağız Mevkii Roma Yerleşimi I.(Bir) Derece Arkeolojik Siti sınırlarına ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10208 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Mihalıççık hçesi, Obruk Mahallesi, Akyyaka Mevkii, 2054 ada, l parselde yer alan tescilli Eski Mezarlığa ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10222 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Obruk MahaUesi, 2112 ada, 4 ve 5 parseller ile 2110 ada, 1 parselde yer alan, tescilli Eski Mezarlığa ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10221 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Han İlçe Merkezinde ve tapunun 6860 parselinde kayıtlı Kaymakamlık Hizmet Binasının (Eski Hüsrev Paşa İlkokulu -Fırka Komutanlığı) koruma grubunun belirlenmesine ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10224 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Karapazar mahallesi, 3308 parseldeki kamuya ait taşınmazda tespit edilen 4 (dört) adet siper hattının,  "Kireçocak Tepesi Siperleri Tarihi Sitleri I, II, III ve IV" adıyla tesciline ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10234 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesinde yer alan Musaözü Baraj Göleti Bizans Yerleşimi I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin 16.12.2021 tarihli ve 10248 sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Kavak Köyü sınırları içerisinde yer alan Üyücektepe Arkeolojik Yerleşimi, III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10270 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Işık Mahallesinde tespit edilen arkeolojik alanın Körkuyu Mevkii Arkeolojik Alanı adıyla tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10294 sayılı Kurul Kararı

Bilecik ili, Osmaneli ilçesi, Selçik Köyü ile Camicedid Mahallesi arasında, Sakarya Nehri üzerinde yer alan, köprünün tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10271 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Çobanlar ilçesi, Gölcük Mahallesinde tespit edilen arkeolojik yerleşim alanının Kamaşıpınarı Mevkii Arkeolojik Yerleşimi adıyla tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10292 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Gölcük Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Çoraklık Mevkii Arkeolojik Alanı' adıyla tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10290 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar ili, Çobanlar ilçesi, Gölcük Mahallesi sınırları içerisinde 224 ada 1 parsel ve 225 ada 1 parselde tespit edilen alanın "Gerenlik Mevkii Nekropolü" adıyla tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10289 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Güveççi köyünde tespit edilen alanın' Güveççi Kaya Mekanları" adıyla tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10286 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Tekke Mahallesi ve Bülüçalan Köyü'nde tespit edilen alanın "Kaleyıkığı Tepesi Mevkii Kilise ve ekropolü" adıyla tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10282 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Karakuyu Köyü'nde tespit edilen alanın "İstasyonaltı Mevkii Höyüğü" adıyla tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10285 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Kadılar köyü sınırları içerisinde tespit edilen alanın "İnindere Mevkii Kaya Mekanı" adıyla tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10283 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Kadılar Köyü'nde tespit edilen alanın "Kurudere Kaya Mezarı" adıyla tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10284 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Hisar Mahallesi, 267 ada, 1 parselde yer alan tescilli Çarşı Cami'nin koruma grubunun belirlenmesine ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10279 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Gölcük Mahallesinde tespit edilen alanın Süleymankuyu Mevkii Arkeolojik Alanı adıyla tesciline ilişkin 17.12.2021 tarihli ve 10293 sayılı Kurul Kararı