KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mart

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yenice, Doğalar, Anasultan, Koçak Köyleri ile Altıntaş İlçesi, Eğmir Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Tarihi Mevziler ve Top Yolunun “Yenice ve Doğalar Tarihi Siti” Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 6134 Sayılı Karar

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Yenicearmutcuk Köyü, Köyiçi Mevkii 163 Ada ve 1 Parsel Sınırları İçerisinde Yer Alan Yenicearmutcuk Arkeolojik Yerleşim Alanının 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 6136 Sayılı Karar

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Eskigediz Beldesi’nde, tescil listelerinin güncellenmesine ilişkin 24.03.2021 Tarih ve 6149 Sayılı Karar

Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Ulucami Mahallesi’nde yer alan, tapunun 72 ada, 47 parselinde kayıtlı, 174 envanter numaralı sivil mimari örneğinin bir kısmının yer aldığı taşınmazın tescil kaydının kaldırılmasına ilişkin 24.03.2022 Tarih ve 6153 Sayılı Karar

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde UTM6 ED-50 dilim:35 Y:761398.60 X:4365155.74 koordinatlarında yer alan çeşmenin tescil edilmesine ilişkin 24.03.2022 Tarih ve 6175 Sayılı Karar