KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mayıs

İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Yıldız mahallesi, 62 pafta, 254 ada, 25 parselde bulunan binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2021 tarih ve 6154 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 03.05.2021)

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye mahallesi, 51 pafta, 360 ada, 50 parselde bulunan ayazma/kuyunun korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2021 tarih ve 6167 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 03.05.2021)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, 4065 ada, 1 ile 4028 ada, 1 parseller arasındaki kadastral boşluk ile 1 ada, 53, 56, 59, 62, 65, 68 ve 71 parseller ile 11 ada, 20, 41, 44, 47, 53, 76, 83, 86, 89, 90, 95 parsellerden geçen Taksim Suyolları Galeri hattının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.04.2021 tarih ve 6215 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 03.05.2021)


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 338, 341, 344, 350, 353, 357, 360, 363, 366, 369, 372, 375, 378, 381, 384, 387, 390, 393, 396, 402, 429, 420, 421, 423, 426, 403, 401, 398, 399, 392, 385, 382, 377, 373, 370, 364, 361, 359, 356, 358, 355, 354, 351, 348, 347, 346, 343, 342, 419, 339, 3 ada 14 ve 16 parseller, 10629 ada, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 10636 ada 1, 2 parseller (E: 5002 parsel), 10636 ada, 3 parsel (E: 404, 406, 407, 409 parseller), 10636 ada, 5 parsel (E:37, 38, 44, 45, 506, 840, 841 parseller), 10636 ada, 6 parsel (E:405, 408, 335, 411, 414, 426 parseller), 10636 ada, 7 parsel (E: 60, 336, 410, 412, 413 parseller), 10637 ada, 1 parsel (E: 44, 45, 60, 61, 37, 38, 336, 410, 412, 413, 415, 425, 427, 487, 799, 800 parseller), kadastral boşluk ve yoldan geçen, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.06.2010 tarih ve 3556 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Hamidiye Su Yollarının koruma grubunun I. grup olarak belirlenmesine, su yolunun her iki tarafından 5 m. korunma alanının belirlenmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2021 tarih ve 6229 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 31.05.2021)


İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Rumelihisarı mahallesi, 3 pafta, 57 ada, 5-6 parsellerdeki sarnıcın korunması gerekli kültür varlığı olarak tesil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 6247 sayılı  kararı. (Yayım Tarihi: 31.05.2021)


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 51 pafta, 360 ada 48 parseldeki ayazma/kuyunun korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/05/2021 tarih ve 6253 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 71 pafta, 106 ada 2 parselde bulunan kilisenin duvarlarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/05/2021 tarih ve 6259 sayılı kararı.