KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

MAYIS

-Ardahan İli,Hanak İlçesi, Sevimli Köyü, 105 ada 309 parseldeki alanın sit alanı olarak tesciline ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3183 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Arpaçay İlçesi, Tomarlı Köyü, 2526 parseldeki alanın sit olarak tesciline ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3194 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Arpaçay İlçesi, Karakale Köyü, 102 ada 293 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3196 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Digor İlçesi, Kilittaşı Köyünde yer alan kale ve yerleşim alanının sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3189 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Kağızman İlçesi, Camuşlu Köyü, 134 ada 7 parseldeki taşınmazın koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3186 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Kağızman İlçesi, Çallı Köyü, 112 ada 80 parseldeki alanın sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3188 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Kağızman İlçesi, Kötek Köyü, 101 ada 211 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3184 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Kağızman İlçesi,Camuşlu Köyü, 101 ada 155 parseldeki sit alanının sayısallaştırılmasına ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3185 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Kozluca Köyü, 112 ada 9 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 27.05.2021 tarih ve 3205 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Ölçülü Köyü, 155 ada 4 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 27.05.2021 tarih ve 3207 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Ölçülü Köyü, 157 ada 48 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 27.05.2021 tarih ve 3208 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Ölçülü Köyü, 157 ada 64 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 27.05.2021 tarih ve 3206 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Üçbölük Köyünde bulunan alanın sit alanı olarak tesciline ilişkin 27.05.2021 tarih ve 3202 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Sarıkamış İlçesi, Çatak Köyü, 116 ada 1 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3192 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 612 ada 149 parseldeki yapının tescil edilmesine ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3190 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Sarıkamış İlçesi, Yayıklı Köyü, 189 ada 182 parseldeki sit alanının sayısallaştırılmasına ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3191 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Selim İlçesi, Hasbey Köyünde yer alan sit alanının sayısallaştırılamsına ilişkin 26.05.2021 tarih ve 3199 sayılı Kurul kararı ve eki pdf