KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

HAZİRAN


* Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, 86 Ada, 24 Parselde Yer Alan Tescilli Taşınmazın 2.Grup Yapı Olarak Belirlenmesine İlişkin İlişkin 02.06.2021 Tarih ve 7583 Sayılı Karar.

* Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hacızekeriya Mahallesi 162 Ada, 26 Parsellerde Yer Alan Tescilli Taşınmazın Korunma Alanı İlan Edilmesine İlişkin 02.06.2021 Tarih ve 7587 Sayılı Karar. 
* Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, 7-8 Ada, 34-5 Parselde Yer Alan Tescilli Taşınmazların, Korunma Alanı İlan Edilmesine İlişkin 02.06.2021 Tarih ve 7592 Sayılı Karar. 
 
* Kırklareli ili, Vize ilçesi, Evrencik Köyü, Yapı Kalıntısı ve Yerleşiminin; Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesi ve Grup Tayini Yapılmasına İlişkin 02.06.2021 Tarih ve 7596 Sayılı Karar. 

* Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Haticehatun, Hacızekeriya, Karacaibrahim, Mahallelerinde,Yer Alan 13 Adet Tescilli Taşınmazın, Koruma Alanı İlan Edilmesine İlişkin 26.09.2021 Tarih ve 7639 Sayılı Karar.