KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları
İLTaşınmaz Kültür VarlıklarıSit Alanları
SAMSUN889269
AMASYA643387
SİNOP940308
ORDU66345
TOPLAM31351009
Güncelleme tarihi :12.04.2023