KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları
İLTaşınmaz Kültür VarlıklarıSit Alanları
SAMSUN888268
AMASYA643384
SİNOP935306
ORDU66244
TOPLAM31281002
Güncelleme tarihi :11.01.2023