KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları
İLTaşınmaz Kültür VarlıklarıSit Alanları
SAMSUN1052288
AMASYA647400
SİNOP929307
ORDU67448
TOPLAM33021043
Güncelleme tarihi :31.01.2024