KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

AĞUSTOS

-Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Aşağıcambaz Köyü, 102 ada 196 parseldeki alanın sit alanı olarak tescil edilemsine ilişkin 26.08.2021 tarih ve 3301sayılı kararı..pdf
-Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Semihaşakir Köyü, 106 ada 91 parseldeki yapının koruma alanı ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.08.2021 tarih ve 3299 sayılı kararı..pdf
-Ardahan İli, Göle İlçesi, Büyükaltınbulak Köyü, 112 ada 1 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.08.2021 tarih ve 3296 sayılı kar.p
-Ardahan İli, Göle İlçesi, Kalecik Köyü, 107 ada 58 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.08.2021 tarih ve 3298 sayılı kararı..pdf
-Ardahan İli, Göle İlçesi, Kalecik Köyü, 125 ada 1 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.08.2021 tarih ve 3293 sayılı kararı..pdf
-Ardahan İli, Göle İlçesi, Uğurtaşı Köyü, 116 ada 5 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.08.2021 tarih ve 3291 sayılı kararı..pdf
-Ardahan İli, Göle İlçesi, Uğurtaşı Köyü, 117 ada 2 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.08.2021 tarih ve 3294 sayılı kararı..pdf
-Ardahan İli, Göle İlçesi, Uğurtaşı Köyü, 134 ada 27 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.08.2021 tarih ve 3292 sayılı kararı..pdf
-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Kuşçmaz Köyü, 102 ada 16 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.08.2021 tarih ve 3304 sayılı kararı..pdf
-Kars İli, Arpaçay İlçesi, Doğruyol Köyü, 121 ada 5 parseldeki yerleşim alanının sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 26.08.2021 tarih ve 3313 sayılı kararı..pdf