KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KİLİS

  Kilis-Merkez-Acar Köyü-Seve(Sinnap)Höyük'ün 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit alanı Olarak Tesciline İlişkin 22.07.2014 Tarih ve 903 Sayılı Karar
Kilis-Polateli-Mağaracık Köyü-Köyiçi Mevki 2 Pafta 737 Parseldeki Kaya Mezarının Tescil Kaydının Kaldırılmasına İlişkin 26.06.2014 Tarih ve 882 Sayılı Karar
Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Beşiriye Köyü’nde bulunan Vahvin Höyük’ün tesciline ilişkin 19.12.2014 tarih ve 1026 sayılı karar