KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Taşınmaz Kültür Varlıkları

 SIRA İLÇELERTAŞINMAZ KÜLTÜR
VARLIKLARI 
 KORUNMA
ALANLARI
 SİT ALANLARIYENİLEME
ALANLARI 
 1 Beyoğlu 5810 21 3 7
 2 Şişli 1244 40 4