KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Eylül

1-Bitlis İli Merkez Şerefiye Medresesi Grup Kararına İlişkin 27.09.2021 tarih ve 2897 sayılı karar.

2-Bitlis İli Merkez 118 ada, 1-2 Parselde Bulunan Taşınmazın Grup Kararına İlişkin 27.09.2021 tarih 2898 sayılı karar.

3-Bitlis İli Merkez 118 ada, 13 parselde Bulunan Taınmazın Grup Kararına İlişkin 27.09.2021 tarih 2899 sayılı karar.

4-Bitlis İliTatvan İlçesi Goms Sent Georges Manastır Tesciline İlişkin 27.09.2021 tarih 2901 sayılı karar.

5-Hakkari İli Çukurca İlçesi-Hetgan Kalesi Tesciline İlişkin 27.09.2021 tarih 2902 sayılı karar.

6-Muş İli Yoncalıöz Höyüğü Tesciline İlişkin 27.09.2021 tarih 2903 sayılı karar.

7-Muş İli Merkez Ayranlı Höyüğü Tesciline İlişkin 27.09.2021 tarih 2904 sayılı karar.

8-Muş İli Merkez Aşağı Sızma Höyüğü Tesciline İlişkin 27.09.2021 tarih 2905 sayılı karar.

9-Muş İli Varto İlçesi Armutkaşı Mezarlığı Tesciline İlişkin 27.09.2021 tarih 2906 sayılı karar.

10-Van İli Çatak İlçesi Aziz Etienne Kilisesi Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 28.09.2021 tarih 2906 sayılı karar.

11-Van İli Gürpınar İlçesi Hamurkesen Cami Tescil Güncellemesine İlişkin 28.09.2021 tarih 2910 sayılı karar.

12-Van İli Gürpınar İlçesi Hamurkesen Mescidi Güncellemesine İlişkin 28.09.2021 tarih 2911 sayılı karar.

13-Van İli Gürpınar İlçesi Hamurkesen Mezarlık Güncellemesine İlişkin 28.09.2021 tarih 2912 sayılı karar.

14-Ağrı İli Tutak İlçesi İsaabat Kilisesi Tesciline İlişkin 28.09.2021 tarih 2915 sayılı karar.