KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

MevzuatKANUNLAR

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNUYÖNETMELİKLER

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULANMASI, DENETİMİ, MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK

SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI, PROJE BÜROLARI İLE EĞİTİM BİRİMLERİNİN KURULUŞ, İZİN, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİYÖNERGELER

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI İLE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

2863 SAYILI KANUNUN 13 VE 14 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGEİLKE KARARLARI

660 SAYILI İLKE KARARI (KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ GRUPLANDIRILMASI, BAKIM VE ONARIMLARI)

658 SAYILI İLKE KARARI (ARKEOLOJİK SİTLER, KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI)

662 SAYILI İLKE KARARI (TESCİL KAYDI BULUNMAYAN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI ÖZELLİĞİNDEKİ YAPILAR VE YAPI ELEMANLARI)

664 SAYILI İLKE KARARI (SİT ALANLARI DIŞINDAKİ ÜZERİNDE KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI BULUNAN PARSELLERİN KORUMA ALANI)

665 SAYILI İLKE KARARI (KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI ÜZERİNE KONULACAK HER TÜRLÜ IŞIKLI VE IŞIKSIZ TABELALAR İLE ÇEVRESİNDE YAPILACAK DONANIMLAR)

731 SAYILI İLKE KARARI (VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE VE DENETİMİNDE OLAN CAMİ, MESCİT, TÜRBE VB. KÜLTÜR VARLIKLARININ MÜDAHALE BİÇİMLERİ UYGULAMA VE DENETİMİ)

773 SAYILI İLKE KARARI (KORUMA ŞANSINI KAYBETMİŞ VEYA MİMARİ ÖZELLİĞİNİ TÜMÜ İLE YİTİRMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI HAKKINDA)

775 SAYILI İLKE KARARI (SİT ALANLARINDA, KORUMA ALANLARINDA VE KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINA BİTİŞİK PARSELLERDEKİ TESCİLSİZ YAPILARIN TADİLAT VE TAMİRATLARI)

536 SAYILI İLKE KARARI

681 SAYILI İLKE KARARI (KENTSEL SİTLER, KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI)


DİĞER MEVZUAT

DOĞAL SİT ALANLARI VE TAŞINMAZ TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU ALANLARIN ARKEOLOJİK, KENTSEL, KENTSEL-ARKEOLOJİK, TARİHİ SİT ALANLARI VE TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI İLE BUNLARIN KORUMA ALANLARI VE ETKİLEŞİM-GEÇİŞ SAHASININ BULUNDUĞU ALANLAR İLE ÇAKIŞTIĞI YERLERDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN PROTOKOL