KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ağustos

Sivas İli, Gürün İlçesi Karatepe Mahallesi Tespit Edilen Konutun tesciline İlişkin 28.08.2020 Tarihli ve 6274 Sayılı Karar.pdf
Sivas İli, Ulaş İlçesi Baharözü Köyü 149 Ada 1-12 Parsellerde Tespit Edilen Konut'un tesciline İlişkin 28.08.2020 Tarihli ve 6187 Sayılı Karar.pdf
Sivas İli, Zara İlçesi, Bağlama Köyü Muhtelif Parsellerde Tespit Edilen Bağlama Köyü Mezarlığı'nın Tesciline İlişkin 28.08.2020 Tarihli ve 6265 Sayılı Karar.pdf


Tokat İli, Merkez İlçesi, Çay Mahallesi 1974 Ada 14 Parselde Tespit Edilen Konut'un Tesciline İlişkin 25.08.2020 Tarihli ve 6188 Sayılı Karar.pdf
Tokat İli, Merkez, Tahtoba Köyü 138 Parselde Tespit Edilen Tahtoba Kilisesi'nin Tesciline İlişkin 25.08.2020 Tarihli ve 6194 Sayılı Karar.pdf
Tokat İli, Niksar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 379 Ada 62 ve 70 Parsellerde Tespit Edilen İki (2) Adet Roma Mezarı'nın Tesciline İlişkin 25.08.2020 Tarihli ve 6200 Sayılı Karar.pdf


Malatya İli, Arguvan İlçesi, Karahüyük Mahallesi 3069 Parselde Tespit Edilen Cicim Hatun Türbesinin Tesciline İlşkin 26.08.2020 Tarihli ve 6211 Sayılı Karar.pdf
Malatya İli, Doğanyol İlçesi, Çolak Mahallesi 1014 Parselde Tespit Edilen Ağmaşat Mezarlığı'nın Tesciline İlişkin 26.08.2020 Tarihli ve 6208 Sayılı Karar.pdf
Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Sürür Mahallesi, Köy Arkası Mevkii 116 Ada 1 Parselde tespit Edilen Sürür Mezarlığı'nın Tesciline İlişkin 26.08.2020 Tarihli ve 6226 Sayılı Karar.pdf