KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

EKİM

-Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Yıldırım tepe Köyü, 101 ada 2 parseldeki taşınmazın yapı grubu ile koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.10.2021 tarih ve 3383 sayılı kararı ve eki pdf

-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Çalabaş Köyü, 108 ada 104 parseldeki taşınmazın tapu bilgilerinin ve sit fişinin güncellenmesine ilişkin 26.10.2021 tarih ve 3385 sayılı kararı..pdf

-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Tepeler Köyü, 154 ada 39 parseldeki taşınmazın sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 26.10.2021 tarih ve 3384 sayılı kararı ve eki pdf

-Iğdır İli, Merkez İlçesi, Melekli Beldesinde yer alan alanın sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 26.10.2021 tarih ve 3379 sayılı kararı ve eki pdf

-Iğdır İli, Merkez İlçesi, Melekli Beldesi, 256 ada 170 parseldeki alanın sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 26.10.2021 tarih ve 3380 sayılı kararı ve eki pdf

-Iğdır İli, Merkez İlçesi, Zor Köyü, 136 ada 13 parseldeki taşınmazın yapı grubu ile koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.10.2021 tarih ve 3382 sayılı kararı ve eki pdf

-Kars İli, Merkez İlçesi, Güdelli Köyü, 101 ada 23 parseldeki taşınmazın yapı grubu ile koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.10.2021 tarih ve 3393 sayılı kararı ve eki pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Mescitli Köyündeki kalenin koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 26.10.2021 tarih ve 3390 sayılı kararı ve eki pdf

-Kars İli, Selim İlçesi, Büyükdere Köyü, 111 ada 13 parseldeki alanın sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin 26.10.2021 tarih ve 3392 sayılı kararı ve eki pdf

-Kars Merkez I.ve III.Derece Arkeolojik Sit ile Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planının onayına dair 19.10.2021 tarih ve 3376 sayılı Kurul kararı.pdf