KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kasım Ayı Tescil Kararları

15.11.2021 tarih ve 7736 sayılı karar-Konya İli, Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Mahallesinde Tutup Höyük Sit Sınırlarının yeniden belirlenmesi
15.11.2021 tarih ve 7741 sayılı karar-Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Gölyazı Üçler Mahallesinde Karayusuf Yaylası Düz Yerleşimi Yeri tescili
15.11.2021 tarih ve 7742 sayılı karar-Konya İli, Kulu İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Höyüğü sınır değişikliği
15.11.2021 tarih ve 7743 sayılı karar-Konya İli, Kulu İlçesi, Kemaliye ve Bahadırlı Mahallesinde Bahçehisar Höyüğü sınır değişikliği
15.11.2021 tarih ve 7744 sayılı karar-Konya İli, Kulu İlçesi, Kemaliye ve Bahadırlı Mahallesi Çelebinin Çeşmesi Düz Yerleşmesi tescili
15.11.2021 tarih ve 7746 sayılı karar-Konya İli, Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 285 ada, 7 nolu mera parselinde Göbeklitepe Tümülüsü tescili
16.11.2021 tarih ve 7753 sayılı karar-Karaman İli, Merkez İlçesi, Tapucak Mahallesi, 702 ada, 17 parseldeki Gallak Sofu Çeşmesinin tescili
16.11.2021 tarih ve 7755 sayılı karar-Karaman İli, Merkez İlçe, Davgandos Köyü, 221 ada, 1 parseldeki Davgandos (Çiğdemli) Camiinin korunma alanının belirlenmesi
16.11.2021 tarih ve 7757 sayılı karar-Karaman İli, Merkez İlçesi, Gülkaya Köyünde Eski Yerleşim Alanının tescili
16.11.2021 tarih ve 7758 sayılı karar-Karaman İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü Yerleşim Alanının tescili
16.11.2021 tarih ve 7759 sayılı karar-Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı Köyünde Eski Yerleşim Alanının tescili
16.11.2021 tarih ve 7761 sayılı karar-Aksaray İli, Merkez İlçesi, Mamasun (Gökçe) Köyü, 218 ada, 14 parselde Pir Şammas Baba Türbe ve Zaviyesi tescili
29.11.2021 tarih ve 7790 sayılı karar-Konya İli, Akşehir İlçesi, Kuşçu Mahallesi, 195 ada, 21, 22 ve 23 parsellerdeki kale kalıntısının koruma grubunun belirlenmesi
29.11.2021 tarih ve 7802 sayılı karar-Karaman İli, Merkez İlçesi, Eminler Köyü, 101 ada, 1 nolu parselde Karadağ Eski Yerleşim Yeri tescili
29.11.2021 tarih ve 7803 sayılı karar-Karaman İli, Merkez İlçesi, Zengen Köyü 237 ada,1 nolu parselde Kaya Oyma Yerleşim Alanı tescili
29.11.2021 tarih ve 7805 sayılı karar-Karaman İli, Ermenek İlçesi, Ardıçkaya Köyü, 101 ada, 2 parselde Ardıçkaya Kale Kalıntısı tescili
29.11.2021 tarih ve 7807 sayılı karar-Karaman İli, Kâzımkarabekir İlçesi, Emsalhayat Mahallesi 712 ada, 10 parselde Eski Mezarlığın tescili
29.11.2021 tarih ve 7808 sayılı karar-Karaman İli, Kâzımkarabekir İlçesi, Emsalhayat Mahallesi 622 ada, 10 parselde Yağmurlar Höyüğü tescili
16.11.2021 tarih ve 7760 sayılı karar-Karaman İli, Merkez İlçesi, Canasan (Alaçatı) Köyü’nde Canasan I ve II Höyüklerinin sınırlarının yeniden belirlenmesi
16.11.2021 tarih ve 7762 sayılı karar-Aksaray İli, Ortaköy İlçesi, Ozancık Köyünde kültür varlığı tescilleri
29.11.2021 tarih ve 7806 sayılı karar-Karaman İli, Ermenek İlçesi, Kazancı Beldesi, Kazancı-Merkez Mahallesi, 109 ada,113 parselde Kazancı Kaya Mezarı tescili