KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Malikleri İdarece Tespit edilemeyen Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma alanlarının Tesciline ilişkin kararlar