KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ARALIK

-Ardahan İli,Göle İlçesi, Dereyolu Köyü, 136 ada 5 parseldeki taşınmazın tescil edilmesine ilişkin 20.12.2021 tarih ve 3428 sayılı kararı ve eki pdf
-Iğdır İli, Merkez İlçesi, Asma Köyü, 155 ada 1 parseldeki taşınmazın yapı grubunun, koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenme ilişkin 20.12.2021 tarih ve 3432 sayılı kararı ve ekipdf
-Iğdır İli, Merkez İlçesi, Asma Köyündeki sit alanının sayısallaştırmasına ilişkin 20.12.2021 tarih ve 3431 sayılı kararı ve eki pdf
-Iğdır İli, Merkez İlçesi, Çakırtaş Köyü, 106 ada 17 parseldeki taşınmazın yapı grubunun, koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenme ilişkin 20.12.2021 tarih ve 3433 sayılı kararı ve eki pdf
-Iğdır İli, Merkez İlçesi, Güngörmez Köyündeki taşınmazın yapı grubunun, koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenme ilişkin 20.12.2021 tarih ve 3430 sayılı kararı ve eki pdf
-Kars İli, Kağızman İlçesi, Çallı Köyündeki köprünün yapı grubunun, koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenme ilişkin 20.12.2021 tarih ve 3434 sayılı kararı ve eki pdf
-Kars İli, Merkez İlçesi, Tazekent Köyü, 236 ada 1 parseldeki sit alanının sayısallaştırılmasına ilişkin 20.12.2021 tarih ve 3435 sayılı kararı ve eki pdf