KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2015 İstatsistiki Bilgiler

2015 Yılı.

Müdürlüğümüz tarafından 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında
sorumluluk sahamız içinde bulunan Kültür Varlıklarının tescili, korunması, kullanılması konularında 40 adet kurul toplantısı gerçekleştirilmiş ve 762 adet kurul kararı alınmıştır.

Alınan Kararlardan İl bazında değerlendirildiğinde:

Karabük: 497

Bartın: 187

Zonguldak: 78 adet karar alınmıştır.