KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ŞUBAT

Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Orta Mahallesinde, tapunun 100 ada, 3 parselinde kayıtlı...... 24.02.2022-10398 Sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Orta Mahallesinde, tapunun 107 ada, 7 parselinde kayıtlı tescil edilen taşınmazın koruma alanında kalan parsele yönelik yapılan ifraz işlemi sonrasında hazırlanan koruma alanı krokisine ilişkin 24.02.2022-10399 Sayılı Kurul Kararı

Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Dübekli köyü sınırları içerisinde orman vasıflı 102 ada 1 parselde tespit edilen alanın "Dibekli Mevkii Arkeolojik Yerleşimi ve Nekropolü" adıyla tesciline ilişkin 24.02.2022-10400 Sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Tepeköy Köyü, Karatepe Mevkiinde yer alan Karatepe Mevkii Arkeolojik Yerleşiminin I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit'i hakkında ........ 24.02.2022-10429 Sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Aydın Köyü'nde özel mülkiyete ait, 101 ada 12, 13 parseller ve hazineye ait 101 ada 89 parselde tespit edilen, Aydın Köyü Nekropolü ve Antik Taş Ocakları'nın tesciline ilişkin 24.02.2022-10433 Sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yassıhöyük Mahallesi'nde yer alan,Tekyüğ-Çiftyüğ Tümülüsleri ve Yassıhöyök'e ilişkin 25.02.2022-10452 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Ahmetpaşa Beldesi, Dibekbaşı Mahallesi, 275 ada, 1 parselde yer alan Ahpetpaşa Çeşmesi hakkında 24.02.2022-10419 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Yukarı Mahalle, 118 ada, 8 parselde yer alan Yukarı Cami'ne ilişkin 24.02.2022 - 10417 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Işık Mahallesi, 715 ada, 68 parselde yer alan,Babalı Kızlı Türbesi'nin tesciline ilişkin 24.02.2022 - 10415 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Karadede Mahallesi, 703 ada, 8 parselde yer alan, Karadede Yatır'ının tesciline ilişkin 24.02.2022 - 10414 sayılı Kurul Karar

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Karadede Mahallesi, 692 ada, 1 parselde yer alan Eski Mezarlık'ın tesciline ilişkin 24.02.2022 - 10412 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Karadede Mahallesi, 701 ada, 23 parselde yer alan, Ellez Dede Yatır'ının tesciline ilişkin 24.02.2022 - 10413 Sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Yeni Mahalle, 103 ada, 9 parselde yer alan,Analı Oğullu Türbesi'nin tesciline ilişkin 24.02.2022 - 10416 Sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Ahmetpaşa Beldesi, Dibekbaşı Mahallesi, 276 ada, 11 parselde yer alan, tescilli Ahmet Paşa Merkez Cami ve Sinanpaşa İlçesi, Ahmetpaşa Beldesi, Dibekbaşı Mahallesi, 275 ada, 1 parsel ile bitişik nizamlı kadastral harici alanda yer alan tescilli Ahmetpaşa Çeşmesi'ne ilişkin 24.02.2022 - 10418 Sayılı Kurul Kararı