KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mart

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, 4 pafta, 160 parselde yer alan binaya ilişkin karar eki paftada işaretlendiği şekilde korunma alanının belirlenmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/03/2022 tarih ve 6988 sayılı kararı.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelikavağı Mahallesi, 119 pafta, 836 ada, 35 parseldeki binanın korunmaı gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/03/2022 tarih ve 7002 sayılı kararı.

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 28 pafta, 4444 ve 4446 parsellerdeki su hattının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/03/2022 tarih ve 7027 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 74 pafta, 555 ada, 3 parseldeki yerinde olmayan binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/03/2022 tarih ve 7032 sayılı kararı.