KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KORUMA BÖLGE KURULLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK KONULARA İLİŞKİN DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN BELGELER