KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mayıs

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 89 pafta, 527 ada 41 parseldeki Aya Nikita Kilisesi ve Ayazmasının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/05/2022 tarih ve 7151 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 43 pafta, 177 ada 17 parseldeki kuyunun korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/05/2022 tarih ve 7174 sayılı kararı.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Beşiktaş İlçesi, Cihannüma Mahallesi, 50 pafta, 261 ada 18 parseldeki yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/05/2022 tarih ve 7179 sayılı kararı.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Beşiktaş İlçesi, Cihannüma Mahallesi, 50 pafta, 261 ada 19 parseldeki yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/05/2022 tarih ve 7180 sayılı kararı.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Beşiktaş İlçesi, Cihannüma Mahallesi, 50 pafta, 261 ada 15-16 parsellerdeki yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/05/2022 tarih ve 7181 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavtköy Mahallesi, 67 pafta, 1259 ada, 45 parseldeki yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31/05/2022 tarih ve 7192 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 37 pafta, 381 ada, (eski 24) 52 parseldeki yapıların korunma alanına ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.05.2022 tarih ve 7149 sayılı kararı