KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Duyurular

507, 508 ve 509 NUMARALI KURUL GÜNDEMLERİ
14-15-16 ARALIK 2022 TARİHKLERİNDE GÖRÜŞÜLECEKTİR.