KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ağustos

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Sinanköy Mahallesi, 118 Ada 1 Parsel ve 128 Ada 1 Parselde Kayıtlı 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Gre Sinan Höyüğü'nün Tescilinin Düzeltilmesine İlişkin 22.08.2022 Tarih ve 9474 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Saray Mahallesi, 41 Ada 3 Parselde Kayıtlı Büyük Sarnıcın Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 22.08.2022 Tarih ve 9483 Sayılı Karar

Elazığ İli, Ağın İlçesi, Modanlı Köyü, Tarihi Yol Kalıntısı'nın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 23.08.2022 Tarih ve 9491 Sayılı Karar

Elazığ İli, Alacakaya İlçesi, Yalnızdamlar Köyü, 268 Ada 7 Parselde Kayıtlı Çeşmenin 1. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 23.08.2022 Tarih ve 9492 Sayılı Karar

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Adalı Köyü, 18 Parselde Kayıtlı Çeşmenin 1. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 23.08.2022 Tarih ve 9493 Sayılı Karar

Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Kümbet Köyü, 505 Parselde Kayıtlı Çeşmenin 1. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 23.08.2022 Tarih ve 9494 Sayılı Karar

Elazığ İli, Baskil İlçesi, Bozoğlak Köyü, Eşek Deresi Mevkii, Kelke Kaya Oyma Sarnıcı 1'in 1. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 23.08.2022 Tarih ve 9495 Sayılı Karar

Elazığ İli, Baskil İlçesi, Bozoğlak Köyü, Eşek Deresi Mevkii, Kelke Kaya Oyma Sarnıcı 2'nin 1. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 23.08.2022 Tarih ve 9496 Sayılı Karar

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Ekinözü Köyü, 242 Ada 5 ve 6 Parsellerde Kayıtlı Ekinözü (Habap) Höyüğü'nün Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 23.08.2022 Tarih ve 9497 Sayılı Karar

Elazığ İli, Keban İlçesi, Kallar Mahallesi, 71 Ada 2 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Toma Kilisesi'nin Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 23.08.2022 Tarih ve 9498 Sayılı Karar

Batman İli, Merkez İlçesi, Karayün (Kohikan) Köyü, Kohikan Kaya Konutları'nın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 24.08.2022 Tarih ve 9500 Sayılı Karar

Batman İli, Merkez İlçesi, Hıncıkan (Diktepe) Köyü, 186 Ada 6 Parsel ve 200 Ada 12 Parselde Kayıtlı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Diktepe (Hıncıka) Höyüğü Karar Düzeltilmesine İlişkin 24.08.2022 Tarih ve 9509 Sayılı Karar

Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Konakpınar Köyü, Musa Deresi Mağara Yerleşimi'nin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 25.08.2022 Tarih ve 9512 Sayılı Karar

Siirt İli, Tillo İlçesi, Fersaf Köyü, Vadi Rahhan Mevkii, Vadi Rahhan Mimari Kalıntıları'nın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 25.08.2022 Tarih ve 9514 Sayılı Karar

Siirt İli, Pervari İlçesi, Yukarıbalcılar Köyü, 157 Ada 1 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Abdurrahman Bin Avf Mezarı'nın Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 25.08.2022 Tarih ve 9515 Sayılı Karar