KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ekim

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Savaş Mahallesi, 233 ada 10 ve 11 Parsellerde Kayıtlı Konutun Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 24.10.2022 Tarih ve 9608 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 101 Ada 1 Parselde Kayıtlı Gre Bavık Kaya Mezarları ve Sarnıçları'nın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 24.10.2022 Tarih ve 9627 Sayılı Karar

Batman İli, Sason İlçesi, Balbaşı Köyü, 101 Ada 1 Parselde Kayıtlı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Kela Heribi Yerleşimi'nin Tescil Kararının Düzeltilmesine İlişkin 25.10.2022 Tarih ve 9631 Sayılı Karar

Elazığ İli, Palu İlçesi, Damlapınar Köyü, Düzmergan Mevkii, Köşger Kalesi'nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 26.10.2022 Tarih ve 9635 Sayılı Karar

Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Gözeli Köyü, Zazalar Mevkii, 104 Ada 292, 296, 297 ve 298 Parsellerde Kayıtlı Zazalar Mevkii Yerleşim Alanı'nın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 26.10.2022 Tarih ve 9636 Sayılı Karar

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Yoncalıbayır Köyü, 134 Ada 1 Parselde Kayıtlı Osmanlı Mezarı'nın I. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 26.10.2022 Tarih ve 9638 Sayılı Karar