KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele hakkında duyurudur.

Birleşmiş Milletlere üye birçok ülke ile birlikte ülkemizde de kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı arttırmak ve kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek maksadıyla 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılmakta olup, 21-28 Kasım tarihleri arasında yürütülen KADES ve KADINA EL KAL-KA-MAZ projelerine ait afiş/pankart ve videolar ekli linkte bulunmaktadır.

https://dopap.icisleri.gov.tr/portal/r/1/e/9ec01cef-b336-4a5c-aba7-flf28672dca8/db7c2866-8019-44ff-18caa7ce6a41
https://dopap.icisleri.gov.tr/portal/r/l/e/9ec01cef-b336-4a5c-aba7-fl£28672dca8/(Ib7c2866-
8019-44£f-a4f7-18caa7ce6a41
https://dopap.icisleri.gov.tr/portal/r/l/e/9ec01cef-b336-4a5c-aba7-fl£28672dca8/(Ib7c2866-
8019-44£f-a4f7-18caa7ce6a41
https://dopap.icisleri.gov.tr/portal/r/l/e/9ec01cef-b336-4a5c-aba7-fl£28672dca8/(Ib7c2866-
8019-44£f-a4f7-18caa7ce6a41
https://dopap.icisleri.gov.tr/portal/r/l/e/9ec01cef-b336-4a5c-aba7-fl£28672dca8/(Ib7c2866-
8019-44£f-a4f7-18caa7ce6a41
https://dopap.icisleri.gov.tr/portal/r/l/e/9ec01cef-b336-4a5c-aba7-fl£28672dca8/(Ib7c2866-
8019-44£f-a4f7-18caa7ce6a41
https://dopap.icisleri.gov.tr/portal/r/l/e/9ec01cef-b336-4a5c-aba7-fl£28672dca8/(Ib7c2866-
8019-44£f-a4f7-18caa7ce6a41