KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ağustos

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 61 pafta, 232 ada, 1 parselde yer alan kapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/08/2022 tarih ve 7363 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 61 pafta, 244 ada, 45 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/08/2022 tarih ve 7368 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 61 pafta, 244 ada, 46 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/08/2022 tarih ve 7368 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 61 pafta, 519 ada, 5 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/08/2022 tarih ve 7370 sayılı kararı.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 184 ada, 28 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/08/2022 tarih ve 7378 sayılı kararı.