KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Nisan


Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Ulucami Mahallesi’nde, tapunun 72 ada, 23,24,25 parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Belediyeye ve özel mülkiyete ait taşınmazın tescil kaydının kaldırılması istemine ilişkin 30.04.2021 Tarih ve 6192 Sayılı Karar

Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi, Cereller Mahallesi ile Kemaller Mahallesi’nde, Penkalas Çayı üzerinde yapılması planlanan yeni hizmet köprüsüne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile birlikte Kurulumuza iletildikten sonra değerlendirilmesine ilişkin 30.04.2021 Tarih 6197 Sayılı Karar

Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi, Cereller Mahallesi’nde yer alan, tapunun 338 ada, 1 parsel ve 121 ada, 1 parsellerinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Değişikliğine ilişkin 30.04.2021 Tarih ve 6198 Sayılı Karar

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Sökmen köyünde yer alan Kaya Mezarları 1. Derece Arkeolojik Siti sit sınırlarının sayısallaştırılması çalışmalarına ilişkin 30.04.2021 Tarih ve 6216 Sayılı Karar

Kütahya ili, Merkez ilçesinde, Kütahya (Merkez) Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan, ‘Araştırma/Veri Toplama/Saptama’ olarak tanımlı 1. aşama ve ‘Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Hedeflerin Belirlenmesi’ olarak tanımlı 2. aşamayı içeren Kütahya Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Araştırma Raporunun uygun olduğuna ilişkin 30.04.2021 Tarih ve 6217 Sayılı Karar