KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Temmuz


Kütahya ili, Merkez ilçesi, Saray Mahallesi’nde yer alan, tapunun 1 pafta, 18 ada, 18 parselinde kayıtlı taşınmazın tescil kaydının kaldırılmasına ilişkin 28.07.2021 Tarih ve 6309 Sayılı Kararı

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Meydan Mahallesi’nde yer alan, tapunun 23 pafta, 126 ada, 14 parselinde kayıtlı, 387 envanter numaralı III. grup korunması gerekli kültür varlığı taşınmazın koruma grubunun güncellenmesine ilişkin 28.07.2021 Tarih 6311 Sayılı Karar

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Saray Mahallesi 1 pafta, 21 ada, 11-12 parsellerinde kayıtlı 414 envanter numaralı III. grup korunması gerekli kültür varlığı taşınmazın koruma grubunun belirlenmesine ilişkin 28.07.2021 Tarih ve 6327 Sayılı Karar

Kütahya ili, Dumlupınar ilçesi, Hamur Köyü’nde yer alan, tapunun 964 ve 966 parsellerinde kayıtlı taşınmazların Dumlupınar Tarihi Sit Alanı sınırları dışına çıkarılan köy yerleşik alanında yer almasından dolayı üzerlerindeki “korunması gerekli kültür varlığı” şerhinin kaldırılmasına ilişkin 30.07.2021 Tarih ve 6340 Sayılı Karar

Uşak ili, Merkez ilçesi, Ünalan Mahallesi 165 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazın koruma alanına ilişkin 30.07.2021 Tarih ve 6346 Sayılı Karar

Uşak ili, Merkez ilçesi, Elmalıdere Mahallesi’nde yer alan, tapunun 3974 ada, 1-2-3 parsellerinde kayıtlı taşınmazlara yönelik hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama ve Nazım İmar Planlarına ilişkin 30.07.2021 Tarih ve 6351 Sayılı Karar

Uşak ili, Merkez ilçesi, Çınarcık Köyü’nde yer alan, Çınarcık Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin 30.07.2021 Tarih ve 6353 Sayılı Karar