KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Aralık


Uşak ili, Karahallı ilçesi, Dumanlı köyü, 149 ada, 6 parsel, 151 ada, 6 parsel, 168 ada,4 parsel ve 170 ada, 8-9 parsellerinde kayıtlı taşınmazların tespit çalışması doğrultusunda tescil edilmesine ilişkin 23.12.2021 tarih ve 6545 Sayılı Karar

Uşak ili, Karahallı ilçesi, Dere Mahallesi 158 ada, 21 parselinde kayıtlı tescilli yapıya yönelik koruma alanı haritası hazırlanmasına ilişkin 23.12.2021 Tarih ve 6549 Sayılı Karar

Kütahya İli, Simav İlçesi, Demirci Beldesi, Çaysimav mahallesi 119 ada, 26 parselde kayıtlı taşınmazın tescil kaydının kaldırılması istemine ilişkin 23.12.2021 Tarih ve 6553 Sayılı Karar

Kütahya ili, Dumlupınar ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 131 ada, 1 parselde kayıtlı Ağa Konağı’nın koruma grubunun belirlenmesine ilişkin 23.12.2021 Tarih ve 6555 sayılı Karar

Kütahya ili, Emet ilçesi, Örencik köyü Koruma Amaçlı İmar Planına yönelik hazırlanan plan sınırı önerisine ilişkin 23.12.2021 Tarih ve 6559 Sayılı Karar

Kütahya ili, Merkez ilçesi, İnli köyü sınırları içerisinde yer alan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2021 tarih ve 6369 sayılı kararı ile onaylanan sit haritasına yönelik olarak düzenlenen, tescil fişinin uygun olduğuna ilişkin 28.12.2021 Tarih 6561 Sayılı Karar

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Karacaören köyü, 138 ada, 1 parselinde kayıtlı, Karacaören caminin tescil edilmesine ilişkin 23.12.2021 Tarih ve 6562 Sayılı Karar

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 2024 ada, 5 parselinde kayıtlı taşınmazın tapu kaydında yer alan “ESKİ ESERDİR” şerhinin değiştirilerek “Karapınar Cami koruma alanı sınırları içerisinde kalmaktadır” şeklinde düzeltilmesine ilişkin 24.12.2021 Tarih 6566 Sayılı Karar