KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat

Kütahya İli, Dumlupınar İlçesi Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı sınırları içinde kalan ve Miili Park sınırlarından çıkarılan alanların Tarihi Sit durumunun irdelenmesi istemine ilişkin 23.02.2017 tarih ve 3816 Sayılı Karar

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Pınarcık Köyü Başpınar mevkiinde yer alan ve kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Roma ve Doğu Roma Dönemi Yerleşim alanının I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişin 23.02.2017 Tarih ve 3819 sayılı Karar

0 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; Kütahya İli, Emet İlçesi, Günlüce Köyü Kadıma Mençir Mevkiindeki Geç Doğu Roma Yerleşim alanının a I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin 23.02.2017 Tarih ve 3821 Sayılı Karar

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kayı köyü civarındaki orman sahası üzerinde yer alan ve kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Nekropol alanının I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin 23.02.2017 Tarih ve 3822 Sayılı Karar

Kütahya İli, Simav İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 171 ada, 4 parselde bulunan Mozaikli Ev sit sınırlarının 171 ada, 2,3,5 ve 20 parselin de sit sınırları içine alınarak genişletilmesi istemine ilişkin 23.02.2017 Tarih ve 3825 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Eskisaray Köyünde yer alan, 158 ada, 2 parsel ve 157 ada, 27 parsellerinde kayıtlı Eskisaray Köy Mezarlıklarının tescil edilmesine ilişkin 23.02.2017 Tarih 3828 Sayılı Karar

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Atatürk Mahallesinde Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 31.08.2016 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescile önerilen Kirazlı Yerleşimi ve Nekropolünün Uşak Müze Müdürlüğü tarafından yeniden irdelenerek elde edilecek yeterli bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinden sonra tescil isteminin değerlendirilmesine ilişkin 23.02.2017 Tarih ve 3831 Sayılı Karar