KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mart

Uşak İli, Banaz İlçesi, Ahad Köyünde yer alan Çeçtepe Tümülüsünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin 10.03.2017 Tarih ve 3906 Sayılı Karar

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kayı Köyünde yer alan, e I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Batakçayır Tümülüsü sit sınırlarının sayısallaştırılması istemine ilişkin 11.03.2017 Tarih ve 3916 Sayılı Karar

Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Çarşamba Köyü Melce Tepe mevkiinde yer alan ve kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Melce Tepe Höyük alanının I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin 11.03.2017 Tarih ve 3917 Sayılı Karar

Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Abaş Köyü, 101 ada,71 parselinde kayıtlı, Abaş Mezarlığının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin 11.03.2017 Tarih ve 3918 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez, Siner Mahallesi Kocahöyük Tümülüsünün sit sınırları içinde yer alan 2 ada, 3 parselin sit sınırlarının dışına çıkarılması konusuna ilişkin 11.03.2017 Tarih ve 3920 Sayılı Karar