KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Nisan

Kütahya İli, Dumlupınar İlçesi, Dumlupınar Tarihi Siti ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve 1/25000 ölçekli Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı sınırları içinde kalan ve Mili Park sınırlarından çıkarılan köy yerleşik alanları ile Dumlupınar İlçe Merkezinin Tarihi Sit sınırından çıkarılması istemine ilişkin 08.04.2017 Tarih ve 3971 Sayılı Karar

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Erenköy Köyünde yer alan ve izinsiz kazı sonucu ortaya çıkan Erenköy Şapelinin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin 08.04.2017 Tarih ve 3977 Sayılı Karar

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gökler Köyü, Çataloluk Mevkiinde I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Gökler Nekropolünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin 08.04.2017 Tarih ve 3983 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Güre Köyü, Yoncalı Tümülüsü I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin 08.04.2017 Tarih ve 3994 Sayılı Karar