KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Haziran

Kütahya İli, Merkez, Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 162 parselinde kayıtlı 112 envanter numaralı tescilli çeşmeye cepheli taşınmazın 2863 sayılı yasanın 7. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 20.06.2017 Tarih ve 4113 Sayılı Karar

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Örenköy Köyü, Alanlar Mevkiinde yer alan, Örenköy Arkeolojik Yerleşiminin I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ilişkin 21.06.2017 Tarih ve 4127 Sayılı Karar

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Yenikent Beldesi’nde yer alan,I.(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescilli Höyüktepe Tümülüsü sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin 21.06.2017 Tarih ve 4128 Sayılı Karar

Uşak İli, Banaz İlçesi, Ahat Köyü, tapunun 2449 parselinde kayıtlı Demirci Çeşmesinin tescil edilmesi istemine ilişkin 21.06.2017 Tarih ve 4130 Sayılı Karar