KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Temmuz

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi içinde Aizanoi Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı onaylanan, Aizanoi Antik Kenti 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Arkeolojik Sit sınırları içerisinde yer alan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca yapılan tespit sonucu tescile önerilen 31 adet sivil mimari örneği yapının tescil edilmesine ilişkin 18.07.2017 Tarih ve 4147 Sayılı Karar

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Hacim Köyü sınırları içinde yer alan, Alaudda Antik Kentine ilişkin 19.07.2017 Tarih ve 4171 Sayılı Karar

ütahya İli, Merkez İlçesi, Demirözü Köyünde yer alan, Malatca Höyük sit sınırlarının sayısallaştırmasına yönelik 19.07.2017 Tarih ve 4174 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Nusret Köyü, Akyokuş (Kartlıktaş) Mevkiinde yer alan “Akyokuş (Kartlıktaş) Mevkii Taş Alet İşleme Alanı” sınırlarının Kurulumuzca uygun olduğuna; Kütahya sınırları içinde kalan kısımlar için hazırlanan şerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına ilişkin 19.07.2017 Tarih ve 4176 Sayılı Karar