KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kasım

ütahya İli, Emet İlçesi, Kaynarca Mahallesi 752 ada, 3 parselinde tescil kaydının kaldırılmasına ilişkin 16.11.2017 Tarih ve 4362 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde yer alan, özel mülkiyete ait, 228 ada, 6 parselde kayıtlı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığına, tescil edilmesinin ve tescil fişinin uygun olduğuna ilişkin 16.11.2017 Tarih ve 4375 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Sarayaltı Mahallesi 473 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığından tescil edilmesine ilişkin 16.11.2017 Tarih ve 4377 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, İslice Mahallesi 121 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın tescil edilmesine ilişkin 16.11.2017 Tarih ve 4378 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Bozkurt Mahallesi, 899 ada, 29 parselde kayıtlı taşınmazın tescil edilmesine ilişkin 16.11.2017 Tarih ve 4379 Sayılı Karar