KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurullarında Değerlendirilecek Konulara İlişkin Dosyasında Yer Alması Gereken Belgeler