KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Aralık

Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Güleçoba Mahallesi, Anşat Mevkii, 380 ve 382 Parsellerde Kayıtlı Güleçoba Höyüğü I'in I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 14.12.2022 Tarih ve 9707 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 106 Ada 1 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9717 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 106 Ada 2 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9718 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 107 Ada 1 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9719 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 107 Ada 2 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9720 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 107 Ada 3 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9721 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 107 Ada 4 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9722 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 107 Ada 5 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9723 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 109 Ada 2 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9724 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 109 Ada 3 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9725 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 109 Ada 4, 5 ve 6 Parsellerde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9726 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 109 Ada 7 ve 8 Parseller ile 110 Ada 2 ve 3 Parsellerde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9727 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 111 Ada 6 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9728 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 111 Ada 9 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9730 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 111 Ada 10 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9731 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 121 Ada 1 ve 2 Parsellerde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9732 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 121 Ada 1 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9733 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 120 Ada 2 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9734 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 120 Ada 1 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9735 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 119 Ada 10 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9736 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 119 Ada 6 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9737 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 119 Ada 5 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9738 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 119 Ada 3 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9739 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 112 Ada 1 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9740 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 111 Ada 5 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9741 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 111 Ada 4 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9742 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 111 Ada 3 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9743 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 111 Ada 1 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9744 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, 110 Ada 1 Parselde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 15.12.2022 Tarih ve 9745 Sayılı Karar