KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ocak

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Kaynartepe Mahallesi, 892 Ada 20 Parselde Kayıtlı I. Grup Yapı Olarak Tescilli Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin Tescil Kararının Düzeltilmesine İlişkin 25.01.2023 Tarih ve 9771 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Güleçoba Mahallesi, Anşat Mevkii, 382 ve 383 Parsellerde Kayıtlı I. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescilli Güleçoba Höyüğü I’in Tescil Kararının Düzeltilmesine İlişkin 25.01.2023 Tarih ve 9772 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Alipınar Mahallesi, 444 Parselde Kayıtlı Tescilli Bağevinin Tescillinin Güncellenmesi, Yapı Grubunun ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 25.01.2023 Tarih ve 9775 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Eğil Mahallesi, Kale Mevkii, 171 Ada 1 ve 8 Parseller ile 101 Ada 1 Parselde Kayıtlı Kale Mevki Yerleşim Alanı ve İki Adet Sarnıç'ın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 25.01.2023 Tarih ve 9782 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Çelebi Mahallesi, 194 Ada 15 Parselde Kayıtlı Çelebi Tepesi Yerleşimi'nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 25.01.2023 Tarih ve 9783 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Yeşilsırt Mahallesi, Biçer I No.lu Kaya Mezarı ile Biçer II No.lu Kaya Mezarı'nın I. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 25.01.2023 Tarih ve 9784 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Sarıca Mahallesi, 124 Ada 11 Parsel ile 125 Ada 4, 5, 6, 7 ve 8 Parsellerde Kayıtlı Sarıca Höyüğü'nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 25.01.2023 Tarih ve 9786 Sayılı Karar

Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Yolüstü Köyü, Reze Kelehe Mevkii, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Yolüstü Kedıla Kaya Mezarları ve Yamaç Yerleşim Alanı'nın Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 26.01.2023 Tarih ve 9787 Sayılı Karar

Batman İli, Sason İlçesi, Kaleyolu Köyü ve Dikbayır Köyü, 101 Ada 1 Parselde Kayıtlı Bozıkan Kalesi'nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 26.01.2023 Tarih ve 9788 Sayılı Karar