KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat Ayı Tescil Kararları

03.02.2023 tarih ve 8604 sayılı karar- Konya İli, Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi 181 ada, 2 parselde Kızılören Büyük Camii koruma alanı belirlenmesi
03.02.2023 tarih ve 8611 sayılı karar- Konya İli, Merkez İlçesi, Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi Çukurören Eski Yerleşim Alanı ve Nekropolü Arkeolojik Sit Alanı tescili
27.02.2023 tarih ve 8622 sayılı karar- Konya İli, Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesinde Aşağı Pınarbaşı Höyük sit sınırlarının yeniden belirlenmesi
27.02.2023 tarih ve 8625 sayılı karar- Konya İli, Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesinde tescilli taşınmazların koruma alanının belirlenmesi
27.02.2023 tarih ve 8631 sayılı karar- Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 41640 ada, 1 parselde yer alan, Hasbey Darülhüffazı yapı grubunun belirlenmesi
28.02.2023 tarih ve 8635 sayılı karar- Konya İli, Çumra İlçesi, Üçhüyük Mahallesi Mezarlık Höyüğü tescili
28.02.2023 tarih ve 8641 sayılı karar- Konya İli, Derebucak İlçesi, Pınarbaşı-Merkez Mahallesi, 248 ada, 1 parselde Akdağ Antik Yolu tescili
28.02.2023 tarih ve 8642 sayılı karar- Konya İli, Derebucak İlçesi, Taşlıpınar Mahallesi, 168 ada, 1 parselde Şapel Kalıntısı tescili
28.02.2023 tarih ve 8643 sayılı karar- Karaman İli, Merkez İlçesi, Yılangömü Köyü, 104 ada, 3 parselde Kale Kalıntısı tescili
28.02.2023 tarih ve 8644 sayılı karar- Karaman İli, Merkez İlçesi, Kılbasan Köyünde Eski Yerleşim tescili
28.02.2023 tarih ve 8646 sayılı karar- Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Ayrancı-Merkez Mahallesinde Yurtluk Örenyeri’nin sit sınırlarının düzeltilmesi
28.02.2023 tarih ve 8656 sayılı karar- Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Akyamaç Mahallesinde Asacık Tümülüsü tescili
28.02.2023 tarih ve 8657 sayılı karar- Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Güzelyurt Mahallesinde Kemiklikaya Tümülüsü tescili
28.02.2023 tarih ve 8658 sayılı karar- Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, 2763 parseldeki Kemiklikaya Kemerli Yapı Kalıntısı tescili