KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

1- Ocak Ayı Tescil Kararları

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Kurtpınar Mahallesi, 230 ada 5 nolu parselde Tescil 23.01.2023-15741 nolu Karar (01.02.1325).pdf

Adana ili, İmamoğlu ilçesi, Danacılı Mahallesi, TH, 47 ve 48 nolu parsellerde Tescil 23.01.2023-15738 nolu Karar (01.15.316).pdf

Adana İli, Saimbeyli İlçesi, İslam Mahallesi, 113 ada 14 parselde Tescil 23.01.2023-15726 nolu Karar (01.10.393).pdf

Adana ili, Sarıçam İlçesi, Dağcı Mahallesi 18517 ada 2 parsel ve 18518 ada 1 parsel ile 18517 ada 3 ve 4 parsellerde Tescil 23.01.2023-15744 nolu Karar(01.18.634).pdf

Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 165 ada 3 parselde Tescil 23.01.2023-15733 nolu Karar(01.12.833).pdf

Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Burhan Mahallesi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesine ait 160 ada 99 parselde Tescil 26.01.2023-15827 nolu Karar(33.00.1052).pdf

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Hüsametli Mahallesi 103 ada 692 parselde tespit edilen kemerli su sarnıcı Tescili 26.01.2023-15813 nolu Karar(33.02.1825).pdf

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Kumkuyu-Yemişkumu Mahallesi 648 ada 1 parsel Tescil 26.01.2023-15808 nolu Karar(33.02.588).pdf

Mersin ili, Mut İlçesi, Demirkapı Mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait 101 ada 1130 parselde Tescil 25.01.2023-15773 nolu Karar(33.04.399).pdf

Mersin ili, Mut İlçesi, Doğancı Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete ait, 43 ada 43 parselde Tescil 25.01.2023-15774 nolu Karar(33.04.402).pdf

Mersin ili, Mut ilçesi, Kale mahallesi Claudiapolis Antik Kenti 82 ada 3 parsel, 82 ada 1, 2 parseller, 77 ada 1,2,3,4 parsellerde Tescil 25.01.2023-15771 nolu Karar (33.04.187).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Çaltıbozkır Mahallesi sınırları içinde 106 ada 1 nolu orman parseli ile tapulama harici alanda Tescil(25.01.2023-15795(33.05.3218).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Hasanaliler Mahallesi, 144 ada 109, 110, 112 parsellerde Tescil 25.01.2023-15801 sayılı Karar(33.05.3246).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, İmamlı Mahallesi, kadastro harici alanda yapı kalıntıları, mezar, işlik ve sarnıçların Tescili 25.01.2023-15800 sayılı Karar(33.05.3225).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, İmamuşağı Mahallesinde, 4910 nolu orman parselinde Tescil 25.01.2023-15792 nolu Karar(33.05.3161).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesi, 1122, 1123, 1124, 1125 ve 1128 parsellerde Tescil 25.01.2023-15799 sayılı Karar(33.05.3223).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesi, 1030 parsel ve 1023, 1025, 1027, 1028 ve 1013 parsellerde Tescil 25.01.2023-15797 nolu Karar(33.05.3221).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait 1112 ve 1117 parsellerde Tescil 25.01.2023-15798 nolu Karar(33.05.3222).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesi, özel mülkiyete ait 451 ve 452 parsellerde Tescil 25.01.2023-15803 sayılı Karar (33.05.3280).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesi, tescil harici alanda mezar Tescili 25.01.2023-15804 sayılı Karar (33.05.3281).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kapızlı Mahallesinde, 2707 parselde tespit edilen kaya mezarının ve 2707, 2342, 2343 ve 2344 parsellerde Tescil 25.01.2023-15796 nolu Karar(33.05.3220).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Keşlitürkmenli Mahallesinde, 129 ada 1 nolu parselde Tescil 25.01.2023-15789 nolu Karar(33.05.3145).pdf