KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KİLİS

Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Yeşiloba Köyü, 115 Ada, 54, 55, 57, 58 ve 59 Parseller, Yeşiloba Höyüğün I. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili, Sit Fişi ve Haritası, 22.03.2023 tarih ve 5099 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Şıhlar Mahallesi, 489 Ada, 20 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 20.07.2023 tarih ve 5371 sayılı Kurul karar.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Şıhlar Mahallesi, 341 Ada, 64 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 20.07.2023 tarih ve 5372 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 327 Ada, 2 ve 3 Parsellerde Yer Alan Taşınmazların Tescili ve Tescil Fişi, 22.08.2023 tarih ve 5440 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Hakverdi Mahallesi, 3228 Ada, 78 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 22.08.2023 tarih ve 5453 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Çaylak Mahallesi, 777 Ada, 85 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 22.08.2023 tarih ve 5457 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Vaiz Mahallesi, 376 Ada, 52 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 22.08.2023 tarih ve 5458 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Tırıklı Mahallesi,  3229 Ada, 6 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 21.09.2023 tarih ve 5487 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Tırıklı Mahallesi, 3229 Ada, 4 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 21.09.2023 tarih ve 5488 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Meşetlik Mahallesi, 776 Ada, 33, 34, 35 ve 36 Parsellerde Yer Alan Muallak Camii ve  Dükkanlarının Tescilinin ve Tescil Fişinin Güncellenmesi, 21.09.2023 tarih ve 5489 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Canpolat Paşa Mahallesi, 485 Ada, 11 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 21.09.2023 tarih ve 5490 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Nurettin Mahallesi, 403 Ada, 18 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 21.09.2023 tarih ve 5491 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, İnnaplıkütah Mahallesi, 367 Ada, 29 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 21.09.2023 tarih ve 5492 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Nacaroğlu Mahallesi, 398 Ada, 20 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili ve Tescil Fişi, 21.09.2023 tarih ve 5493 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Altınüzüm Mahallesi, 53 Ada,10 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tescili, Tescil Fişi ve Haritası, 21.09.2023 tarih ve 5494 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Polateli İlçesi, Ravanda (Belenözü) Köyü, 101 Ada, 45 Parselde Yer Alan Ravanda Kalesi'nin Sit Haritasının Sayısallaştırılması ve Tescil Fişinin Güncellenmesi, 21.09.2023 tarih ve 5495 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Havuzluçam Köyü, 191 Ada, 1 Parselde Yer Alan Yapı Kalıntısının Tescili ve Tescil Fişi, 21.09.2023 tarih ve 5498 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Havuzluçam Köyü, 162 Ada, 2 Parselde Yer Alan Mescidin Tescili, Tescil Fişi ve Haritası, 21.09.2023 tarih ve 5499 sayılı Kurul kararı.pdf