KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

OCAK

Hatay İli, Anyakya İlçesi, 4.Mıntıka, 2256 numaralı parselde yer alan özel mülkiyete ait taşınmazın "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 11.01.2024 tarih ve 3512 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Anyakya İlçesi, 2.Mıntıka, 1087 numaralı parselde yer alan 2 adet yapının taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin 11.01.2024 tarih ve 3514 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Çakı Mahallesi, 1661 ada 1 parselde tespit edilen kaya mezarının "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 12.01.2024 tarih ve 3557 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Anyakya İlçesi, 3.Mıntıka, 896 numaralı parselde yer alan özel mülkiyete ait taşınmazın "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 12.01.2024 tarih ve 3569 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Samandağ İlçesi, Kapısuyu Mahallesi, 178 ada 5 parselinde kayıtlı iki adet taş yapının "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 12.01.2024 tarih ve 3571 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Çakı Mahallesi, 1675 ada 167, 169, 170, 171 parsellerde tespit edilen sarnıç ve amorf seramik parçalarının bulunduğu alanın 3. derece arkeolojik sit tesciline ilişkin 19.01.2024 tarih ve 3580 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Arsuz İlçesi, Avcılarsuyu Mahallesi, 789 ada 13 ile 17 parselinde tespit edilen arkeolojik kalıntıların 3. derece arkeolojik sit tesciline ilişkin 19.01.2024 tarih ve 3589 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Hassa İlçesi, Mazmanlı Mahallesi, 497 parselde ve bir bölümü THA kalan alanın 1.derece arkeolojik sit tesciline ilişkin 19.01.2024 tarih ve 3597 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Hassa İlçesi, Mazmanlı Mahallesinde bulunan THA alanda ve bir bölümü 193-194-195 parsellerde yer alan höyüğün 1. ve 3. derece arkeolojik sit tesciline ilişkin 19.01.2024 tarih ve 3598 sayılı karar.pdf