KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ŞUBAT

Hatay İli, Antakya İlçesi, 3.Mıntıka, 505 numaralı parselinde kalan taşınmazın "Geleneksel Antakya Evi" özellikleri taşıdığı anlaşıldığından taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin 13.02.2024 tarih ve 3601 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Antakya İlçesi, Narlıca Mahallesi, 4003 ada 299, 300, 305, 306, 316, 308,314 parselleri, 4060 ada 1, 2, 3 numaralı parsellerde tespit edilen arkeolojik kalıntıların 1.derece arkeolojik sit tesciline ilişkin 13.02.2024 tarih ve 3606 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Antakya İlçesi, Odabaşı Mahallesinde, 1557 ada 2 numaralı parsel 1565 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde yer alan 3. derece arkeolojik site ilişkin Geçiş Dönemi Koruma Esaslarına ilişkin 13.02.2024 tarih ve 3607 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Payas İlçesi, Kozludere Mahallesi, Çınarlı Mevkii Nekropol Alanın 1.derece arkeolojik sit tesciline ilişkin 13.02.2024 tarih ve 3627 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Antakya İlçesi, Samandağ İlçesi, Kapısuyu Mahallesi, 113 ada 94 ve 95 parselinde yer alan taşınmazın "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 14.02.2024 tarih ve 3655 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Olgunlar Mahallesi, 2114 ada 10 parselde tespit edilen tarihi çeşmenin "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 14.02.2024 tarih ve 3662 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Antakya İlçesi, 4.Mıntıka, 355 numaralı parselinde yer alan taşınmazın "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin 14.02.2024 tarih ve 3667 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Defne İlçesi, Nahırlı Mahallesi, 14 ada 69 parselde yer alan taşınmazın "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 28.02.2024 tarih ve 3689 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Defne İlçesi, Nahırlı Mahallesi, 10 ada 4-10 parsellerde yer alan taşınmazın "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 28.02.2024 tarih ve 3690 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Antakya İlçesi, 5.Mıntıka 1073 numaralı parselde yer alan özel mülkiyete ait taşınmazın "taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 29.02.2024 tarih ve 3722 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Antakya İlçesi, 3.Mıntıka 380 numaralı parselde yer alan özel mülkiyete ait taşınmazın "taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 29.02.2024 tarih ve 3723 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Antakya İlçesi, 4.Mıntıka 2139 numaralı parselde yer alan özel mülkiyete ait taşınmazın "taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 29.02.2024 tarih ve 3726 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Antakya İlçesi, 3.Mıntıka 377 numaralı parselde yer alan özel mülkiyete ait taşınmazın "taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 29.02.2024 tarih ve 3728 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Kumlu İlçesi, Doğu Ayrancı Mahallesi, 158 parselde kayıtlı taşınmazda tespit edilen höyüğün 1. ve 3. derece arkeolojik sit tesciline ilişkin 29.02.2024 tarih ve 3731 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Sebenoba Mahallesi  101 ada 113 numaralı parselde yer alan 3. derece arkeolojik site yönelik Geçiş Dönemi Koruma Esaslarına ilişkin 29.02.2024 tarih ve 3733 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Sebenoba Mahallesi  141 ada 13 parsel ve 142 ada 48, 49, 50, 51, 52, 53, 79, 82 numaralı parselde yer alan 3. derece arkeolojik site yönelik Geçiş Dönemi Koruma Esaslarına ilişkin 29.02.2024 tarih ve 3734 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Yayladağ İlçesi, Sebenoba Mahallesi  140 ada 34, 35, 36, 37, 39, 310 parselleri ile 141 ada 13 numaralı parseller ve Samanda İlçesi, Gözene Mahallesi 3608 ada 41, 42 parsellerinde  yer alan 1. ve 3. derece arkeolojik site yönelik Geçiş Dönemi Koruma Esaslarına ilişkin 29.02.2024 tarih ve 3735 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Altınözü İlçesi, Sofular Mahallesi, 108 ada 5, 13, 14, 15 parseller ve 109 ada 15-16-17 parsellerinde tespiti yapılan alanları 1. ve 3. derece arkeolojik sit tesciline ilişkin 13.02.2024 tarih ve 3622 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Belen İlçesi, Şekere Mahallesi, 998 ada 1 parselde bulunan kaya mezarı "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin 14.02.2024 tarih ve 3650 sayılı karar.pdf
Hatay İli, Hassa İlçesi, Demrek Mahallesi, 228, 225 ve 227 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda ve THA da tespit edilen Türkmen Mezarlığı ve Antik Yerleşim Alanının 1. ve 3. derece arkeolojik sit tesciline ilişkin 29.02.2024 tarih ve 3730 sayılı karar.pdf