KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ocak

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Doğantepe Mahallesinde bulunan 102 Ada 1,2,3,4,5 parsellerin 25.05.2022 gün ve 7426 sayılı sayılı kararı.pdf
Malatya İli, Arapgir İlçesi, Selamlı Mahallesi, sit dışında, tapunun 113 ada, 10,13,20,21,22,24,25,26,60,61,71,72,73,74,75,89,90,91,92,95,96,97,98,100 nolu parsellerinin 25.01.2024 tarihli 8456 sayılı kararı.pdf
Malatya İli, Darende İlçesi, Gökyar Mahallesi 304 ada 2 parselin 25.01.2024 tarihli 8448 sayılı kararı.pdf
Malatya İli, Darende İlçesi, Günpınar Mahallesi’nde 148 ada 17 parselin 25.01.2024 tarihli 8449 sayılı kararı.pdf
Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Yayladamı Mahallesinde 215 ada 9,12,13 parsellerinin 25.01.2024 tarihli 8455 sayılı kararı.pdf

Sivas İli, Doğanşar İlçesi, Kozlu Köyü 116 ada 6 parselin 24.01.2024 tarihli 8426 sayılı kararı.pdf
Sivas İli, Doğanşar İlçesi, Ütük Köyü 102 ada 38 parselin 24.01.2024 tarihli 8425 sayılı kararı.pdf
Sivas İli, Doğanşar İlçesi, Ütük Köyü 117 ada 3,4 parsellerinin 24.01.2024 tarihli 8424 sayılı kararı.pdf
Sivas İli, Hafik İlçesi, Topçuyeniköy Mahallesi’nde 127 ada 47 parselin 24.01.2024 tarihli 8418 sayılı kararı.pdf
Sivas İli, Hafik İlçesi, Topçuyeniköy Mahallesi’nde 129 ada 131 parselin 24.01.2024 tarihli 8417 sayılı kararı.pdf
Sivas İli, Merkez İlçe, Günören Köyü 122 ada 36 parselinin 24.01.2024 tarihli 8423 sayılı kararı.pdf
Sivas İli, Merkez İlçesi, İşhan Mahallesi 101 ada 114 parselin 24.01.2024 tarihli 8430 sayılı kararı.pdf

Tokat İli, Merkez İlçe, Ballıdere Köyü 104 ada 1, 2, 3 parseller ve 105 ada 1, 2, 3, 4 parsellerin 26.01.2024 tarihli 8462 sayılı kararı.pdf
Tokat İli, Merkez İlçe, Günevi Köyü’nde yer alan taşınmazın 26.01.2024 tarihli 8464 sayılı kararı.pdf
Tokat İli, Niksar İlçesi, Kırkkızlar Mahallesi muhtelif parsellerin 26.01.2024 tarihli 8471 sayılı kararı.pdf
Tokat İli, Pazar İlçesi, K. D. (Kaledere) Manastır Köyü 141 ada, 9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 parselleri ve 141 ada, 7 parselinin 26.01.2024 tarihli 8466 sayılı kararı.pdf
Tokat İli, Turhal İlçesi, Akbuğday Köyü 127 ada 71 ve 84 nolu parsellerinin 26.01.2024 tarihli 8465 sayılı kararı.pdf
Tokat İli, Zile İlçesi, Kızılcın (Evrenköy) Köyü’nde 193 ada 1 ve 214 ada 1 parsellerinin 26.01.2024 tarihli 8467 sayılı kararı.pdf