KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Fethibey Mahallesi, 387 Ada 28 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 01.03.2024 Tarih ve 5913 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Hamdibey Mahallesi 400 Ada 2 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 27.02.2023 Tarih ve 5837 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Hamdibey Mahallesi 401 Ada 2 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 01.03.2023 Tarih ve 5905 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Hamdibey Mahallesi, 403 Ada 22 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 01.02.2024 Tarih ve 5897 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Hayrettinpaşa Mahallesi, 169 Ada 25 Parselde Yer Alan Tescilli Taşınmazın Koruma Grubunun Belirlenmesine İlişkin; 01.02.2024 Tarih ve 5904 Sayılı Karar.pd

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Hayrettinpaşa Mahallesi, 490 Ada 20 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 29.02.2024 Tarih ve 5879 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 270 Ada 4 PArselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 29.02.2024 Tarih ve 5884 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sefa Çamlık Mahallesi, 2219 Ada 10 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 01.03.2024 Tarihve 5895 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Zekibey Mahallesi 405 Ada 8 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 29.02.2024 Tarih ve 5881 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Zekibey Mahallesi, 248 Ada 25 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesiline İlişkin; 01.03.2024 Tarih ve 5902 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Zekibey Mahallesi, 287 Ada 3 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 01.03.2024 Tarih ve 5901 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Zekibey Mahallesi, 288 Ada 21 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 01.03.2024 Tarih ve 5912 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Zekibey Mahallesi, 407 Ada 5 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 29.02.2024 Tarih ve 5886 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Akçapınar Mahallesi, Akçapınar Höyüğü 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının Belirlenmesine İlişkin; 28.02.2024 Tarih ve 5855 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Mahallesi, 132 Ada 22 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 28.02.2023 Tarih ve 5852 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Mahallesi, 338 Ada 3 Parseldeki Taşınmazın Tesciline İlişkin; 28.02.2024 Tarih ve 5853 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Paşabayır Mahallesi, 1194 Ada 1349 PArselde Yer Alan Tescilli Baruthane Binasının Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin; 28.02.2024 Tarih ve 5854 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi, Dündarcık Mahallesinde Yer Alan Dündarcık Nekropolünün Tesciline İlişkin; 27.02.2024 Tarih ve 5833 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Gaziilyas Mahallesi, 208 Ada11 Parselde Yer Alan Taşınmazın TEsciline İlişkin; 29.02.2023 Tarih ve 5871 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Gaziilyas Mahallesi, 212 Ada 39, 43 ve 44 Parsellerde Bulunan Tescilli Taşınmazların Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin; 29.02.2024 Tarih ve 5869 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Marmara İlçesi, Abroz Mahallesi, 137 Ada 14 Parselde Yer Alan 2 Adet Yel Değirmeninin Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin; 27.02.2024 Tarih ve 5815 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Marmara İlçesi, Abroz Mahallesi, 142 Ada 42 Parselde Yer Alan Tescilli Şapelin Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin; 27.02.2024 Tarih ve 5816 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli,Ayvalık İlçesi, Hamdibey Mahallesi 402 Ada 2 Parselde Yer Alan Taşınmazın Tesciline İlişkin; 27.02.2023 Tarih ve 5838 Sayılı Karar.pdf

Balıkesir, Manyas, Doğancı Mah, 122 Ada 2 Parseldeki Doğancı Camii'nin ve 136 Ada 1 Parselde Yer Alan Mezarlığın Tescili ve Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin; 27.02.2024 Tarih ve 5820 Karar