KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şubat

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Rızaiye Mahallesi, 233 Ada 2 Parselde Kayıtlı Tescilli Süryani Kilisesi'nin (Arpacı Un Fabrikası) Korunma Alanı Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin 28.02.2024 Tarih ve 10369 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hersenk (Salkaya) Köyü, 236 Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 Parsellerinde Kayıtlı Aşağı Harabe Yerleşim Alanı'nın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescillenmesine İlişkin 28.02.2024 Tarih ve 10377 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez Yurtbaşı Beldesi, Hoğu (Cumhuriyet) Mahallesi, 316 Ada 67 Parselde Kayıtlı Tescilli Hacı Kerem Mustafa Kaymaz Evi'nin Tescil Kaydının ve Korunma Alanı Sınırlarının Güncellenmesine İlişkin 28.02.2024 Tarih ve 10378 Sayılı Karar

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Karaman Köyü, Akpınar Höyüğü'nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescillenmesine İlişkin 28.02.2024 Tarih ve 10379 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Doğuçanakçı Mahallesi, 114 Ada 4 Parselde Kayıtlı Doğuçanakçı Höyüğü'nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescillenmesine İlişkin 29.02.2024 Tarih ve 10400 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Usluca Mahallesi, Usluca Tepe Yerleşimi ve Usluca Antik Taş Ocağı'nın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescillenmesine İlişkin 29.02.2024 Tarih ve 10405 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 298 Ada 1 Parselde Kayıtlı Tescilli Konutun Korunma Alanı Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin 29.02.2024 Tarih ve 10406 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Tilkilik Mahallesi, 111 Ada 1 Parselde Kayıtlı Gre Mamoza Höyüğü'nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescillenmesine İlişkin 29.02.2024 Tarih ve 10407 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Kalkan Mahallesi, Tescilli Kalkan Hanı'nın Tescil Kaydının Güncellenmesi ve Korunma Alanı Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin 29.02.2024 Tarih ve 10413 Sayılı Karar