KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Bölgedeki Önemli Kültür Varlıkları

  • Harput Kalesi
  • On Gözlü Köprü
  • Cemil Paşa Konağı
  • Malabadi Köprüsü
  • Deliler Hanı
  • Diyarbakır Kent Surları
  • Zerzevan Kalesi
  • Zerzevan Kalesi