KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mart

Malatya Akçadağ Kümekavak Mah. 106 ada, 1-2 parseldeki Kümekavak Yerleşimi’nin tescili.pdf
Malatya Darende Hacolar 102 ada 7 nolu parselinde kayıtlı Hacolar Tümülüsü’nün tescili.pdf
Malatya Darende Sayfiye 1025 ada 2 parsel üzerinde bulunan yapının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili.pdf
Malatya Darende Sayfiye 1027 ada 7 parsel üzerinde bulunan yapının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili.pdf
Malatya Yeşilyurt Yakınca Mah 1625 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yer alan konutun tescili.pdf
Malatya Yeşilyurt Yakınca Mah 4312 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yer alan konutun tescili.pdf
Malatya Yeşilyurt Yakınca Mah. 1590 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yer alan konutun tescili.pdf
Sivas Divriği Oyuktepe Köyü 101 ada 34 parsel üzerinde bulunan çeşmenin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili.pdf
Sivas Divriği Oyuktepe Köyü101 ada 32 parsel üzerinde bulunan türbe ile mezarlığın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili.pdf
Sivas Yıldızeli Salihiye Mahallesi 417 ada 6 parselin tescil kaldırılması.pdf