KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstatistiki Bilgiler

- Kurulumuzca, 15.04.1988- 01.03.2013 tarihleri arasında toplam 593 toplantı yapılmış olup bu toplantılar sonucunda 15231 adet karar üretilmiştir.

-Müdürlüğümüzde, 1 Müdür (Şehir Plancısı), 15 Teknik Personel (1 Sanat Tarihçisi, 2 Arkeolog, 2 Harita Mühendisi, 2 Şehir Plancısı, 2 İnşaat Mühendisi, 1 jeoloji Mühendisi, 5 Mimar), 6 idari, 4 yardımcı personel, 2 hizmet alımı ve 1 hizmet aracı ile kamusal hizmet üretilmektedir.
 
 
 
Adana Koruma Kurulu
 
 
 
Yıl
Toplantı Sayısı
Karar Sayısı
 
 
 
2008 Yılı
28
1146
2009 Yılı
27
1111
2010 Yılı
28
1052
2011 Yılı
28
1265
2012 Yılı
35
1290
2013 Yılı
40
1363
2014 Yılı
42
1426