KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Eylül

Koruma Bölge Kurulu üyelerinin sayısının toplantı yeter sayısına ulaşmaması sebebiyle Koruma Bölge Kurulu toplantısı gerçekleştirilememiştir.